Oblíbené chaty (0)

Haná a Oderské vrchy

Haná

ZARS - chaty-chalupy-dovolena-ubytovani - oblast Haná, rovinatá krajina súrodnými nížinami a řekami Moravou a BečvouPři ubytování na chatě nebo chalupě v oblasti Hané objevíte zdejší folklór, mnohé přírodní zajímavosti, historické a kulturní památky. V samém srdci Moravy leží turistický region Střední Morava - Haná. Rozkládá z větší části v olomouckém kraji. Podstatnou část jeho území tvoří rovinatá oblast kolem horního toku řeky Moravy. Je to etnografická oblast zhruba na území mezi městy Zábřeh, Holešov, Vyškov a Uničov, větší centra se nacházejí především v nížinách okolo řek Moravy a Hané (zasahuje tak do Olomouckéh, Zlínského i Jihomoravského kraje). Jde o významnou zemědělskou oblast, známou vysokou úrodností, kroji, lidovými zvyky. Haná dala název širší skupině nářečí (nářečí hanácká, hanáčtina), dnes označovaných přesněji jako středomoravská. Hanácké nářečí z dřívější doby je uchováno i v tištěné podobě. Hanácké zpěvohry (nebo také hanácké opery) 18. století zachycuje výbor Copak to ale ta mozeka hraje? Rovinatá Haná je nejníže položenou a nejúrodnější částí mikroregionu. Její půda odjakživa vytvářela vynikající podmínky pro venkovský život. Zemědělský ráz krajiny i života se odrážel také v architektuře a "urbanismu" hanáckých vesnic stejně jako v lidových tradicích, které jsou dodnes v této oblasti živé. Archeologické nálezy dokazují, že oblast střední Moravy a Hané byla osídlena již v nejstarších dobách. Byly zde nalezeny pozůstatky stanic lovců mamutů: Mladečské jeskyně a Předmostí u Přerova. Osídlení Kelty dokazují četná keltská oppida, z pozdější doby byla objevena mnohá slovanská hradiště. Velkou část této oblasti zabírají úrodná pole, ostatní porost tvoří listnaté lesy - habry, olše a duby, místy se kolem toku Moravy vyskytují lužní lesy. Hlavní vodní ZARS - Dovolená Hezky Česky, ubytování na chatách, chalupách. Oblast Haná - lidový folklortepnou, protékající od severu k jihu, je řeka Morava, která po celé trase do svého koryta přibírá četné levostranné i pravostranné přítoky, k největším patří Bečva a Haná. Regionem probíhá hlavní evropské rozvodí, které se dělí na povodí Odry, ta se vlévá do Baltického moře a povodí Moravy, která ústí do Dunaje a vlévá se do Černého moře. Hranici připomíná památník, stojící na kopci Stráž u silnice E462 mezi Bělotínem a Hranicemi na Moravě. Oblast má teplé podnebí s roční průměrnou teplotou 8 oC, průměr ročních dešťových srážek se pohybuje kolem 600 mm. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je cca 40 - 50, počet letních dnů se pohybuje kolem 50 - 70.


Oderské vrchy
ZARS - Dovolená Hezky Česky, ubytování na chatách, chalupách. Oblast Oderské vrchyOderské vrchy se rozkládají částečně v kraji moravskoslezském a částečně v kraji olomouckém. Na severozápadě sousedí s pohořím Nízký Jeseník, východ ohraničuje Moravská brána a na jihozápadě a jihu přechází ve Střední Moravu a Hanou. Oderské vrchy patří geomorfologicky k celku Nízkého Jeseníku. Jejich geologická stavba je tvořena droby, slepencie, sprašemi a štěrkopísky. Oderské vrchy dosahují průměrné nadmořské výšky cca 650 m. K nejvyšším vrcholům patří Fidlův kopec (680 m), Strážisko (675 m), Radeška (671 m) a Strážná (641 m).
Hlavní hřeben Oderských vrchů včetně nejvyšších vrcholů se nachází ve vojenském prostoru Libavá, nabízí krásné výhledy na Beskydy, Hostýnské vrchy a údolí kolem řeky Bečvy. K známějším městům patří Fulnek, Odry a Potštát.Město Fulnek je spjato se jménem Jana Ámose Komenského učitele - národů, který zde v letech 1618 - 1621 působil jZARS - Dovolená Hezky Česky, chalupa Oderské vrchyako správce bratrské školy. Zde také dokončil známou Mapu Moravy, kterou vydal v roce 1627 v Amsterdamu. Dalším známým městem jsou Odry. Toto město vzniklo pravděpodobně ve 2. polovině 13. století, první písemný dokument o jeho existenci pochází z roku 1234. Město bylo vybudováno na historicky známé Jantarové stezce, která vedla údolím kolem řeky Odry a spojovala Pobaltí se Středozemím. I když v této oblast není tolik významných turistických cílů, mají pobyty na chatách a chalupách zde své kouzlo především díky krásné, neporušené přírodě. V lesích okolo Libavé je pravý houbařský ráj.


Zpět na oblasti Počet objektů v lokalitě: 2

Výber objektů v lokalitě

Nalezeno chat a chalup.

Pokud si nechcete prohlédnout všechny zobrazené objekty, můžete zadat další kritéria v tomto výběru:

2010018 - Žimrovice
Haná a Oderské vrchy

  • Lůžka: 21
  • Přistýlky: 0
  • Místnosti ke spaní: 5
  • Božský klid, útulná chata u lesa a kousíček od ní řeka se splavem. Rybáři si těžko mohou přát něco lepšího. Nejbližší obec je odsud 3...

2006071 - Radnice
Haná a Oderské vrchy

  • Lůžka: 4
  • Přistýlky: 4
  • Místnosti ke spaní: 2
  • Chata leží na pěkném místě v obci Pavlov, při pohledu z okna uvidíte krásnou siluetu hradu Bouzov. Na zahradě najdete dětský bazén, koupat se...