Pravidla spolupráce

Pravidla spolupráce specifikují vztahy mezi provozovatelem webových stránek www.zars.cz , kterými jsou firma Dovolená hezky česky s.r.o. a ZARS - ING.TUZA s.r.o. (dále jen ZARS) a pronajímateli rekreačních objektů poskytujících rekreační pobyty prostřednictvím ZARS (dále jen ubytovatel). Vzájemné vztahy jsou upraveny v níže uvedených pravidlech spolupráce a jsou pro zúčastněné strany závazné.

 

Všeobecná ustanovení využívání portálu ZARS.cz a jeho podportálů 

1. Vyplněním registračního formuláře a registrací do portálu www.zars.cz, souhlasí registrující se ubytovatel s pravidly spolupráce v plném rozsahu, a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem webových stránek. 

Provozovatel (fakturační údaje):Ing.Tuza s.r.o, Jičínská 543, 742 58 Příbor, IČO 27810071; Dovolená hezky česky s.r.o., Jičínská 543, 742 58 Příbor, IČO 077 977 88.

2. Provozovatel (ZARS) má kdykoli bez předchozího oznámení právo tyto pravidla spolupráce změnit a o změně bude vhodným způsobem informovat registrované ubytovatele (např. prostřednictvím aktualit v administraci, e-mailem apod.). Změněná pravidla spolupráce jsou považována za dohodnutá od okamžiku uveřejnění nových pravidel. 

3. Pokud ubytovatel s nejnovější verzí pravidel spolupráce nesouhlasí, je povinen účast ukončit a to zasláním e-mailu provozovateli na info@zars.cz s žádostí na ukončení registrace. 

4. Ubytovatel prohlašuje, že poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí a že je podle zákonů své země plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

Zahájení spolupráce, cena registrace 

Podmínkou pro zahájení spolupráce je vyplnění dat ubytovatelem v sekci „Pro ubytovatele - Přihlášení pro majitele - Registrace nového majitele objektu“. Ubytovatel po přihlášení do administrace svého objektu vyplní požadované informace: vlastnosti ubytování, termíny pronájmu (pronájem v letní sezóně, v zimní sezóně nebo celoročně), ceníky, fotografie. Upozorňujeme, že na fotografie se vztahuje autorský zákon, proto ubytovatel může nahrávat jen vlastní fotky, případně fotky, na které má souhlas jejich majitele. V případě porušení autorských práv zodpovídá za vzniklou škodu ubytovatel. 

Do týdne po vyplnění administrace objektu bude ubytovací zařízení zdarma zveřejněno na portále www.zars.cz.  

Prezentace na webu www.zars.cz

Aby se ubytovací zařízení zobrazovalo na webových stránkách ZARS co nejviditelněji a dle co nejvíce parametrů, vyplní ubytovatel ve vlastním zájmu v administraci obzvláště tyto vlastnosti, pokud jimi objekt disponuje: vzdálenosti ke koupání, lyžování a rybaření (výhodné je do 3 km), víkendové pobyty, vánoce, silvestr, velikonoce, umístění objektu (samota, polosamota, hory a podhůří), vnitřní krb (krbová kamna, kachlová kamna), venkovní nebo vnitřní bazén, vlastní lyžařský vlek, bezbariérový přístup, domácí zvíře v objektu povoleno, kouření v objektu nepovoleno. 

Povinnosti ZARS 

ZARS zařadí bezplatně ubytovací zařízení na své webové stránky. ZARS se postará se o propagaci daného objektu mezi potenciálními zákazníky. ZARS zasílá dohodnutou platbu za pobyty ubytovateli předem. ZARS je povinna postupovat při zprostředkování ubytování s odbornou péčí, pracovat na profesionální úrovni a chránit zájmy ubytovatele. ZARS neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě, dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob. 

Povinnosti ubytovatele 

Ubytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkům zprostředkovaným přes ZARS ubytování přesně v souladu se všemi informacemi o ubytování, které poskytl na webových stránkách ZARS. Ubytovatel se zavazuje včas ZARS informovat o všech změnách a okolnostech, které se týkají nabízených služeb zákazníkům, vnitřního a venkovního vybavení ubytování a které by mohli mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Ubytovatel se zavazuje udržovat ubytovací zařízení v bezvadném stavu, udržovat čistotu a vytvářet podmínky pro spokojenost zákazníků. Všechno vybavení musí být funkční a nepoškozené. V ceně ubytování je všechno vybavení a služby, pokud není v textu o ubytování výslovně uvedeno jinak (např. poplatek za zapůjčení kol a podobně). Ubytovatel se zavazuje, že zákazník bude mít k dispozici všechny prostory k ubytování, které odpovídají rozsahu zaplacené služby, přičemž v prostorách ubytování nesmí být ubytovány žádné jiné osoby (ubytovatel ani jiní turisté). Ložní prádlo ubytovatel připraví pro počet osob, který je uveden v objednávce. Ubytovatel je povinen dodržet i další ujednání domluvená a potvrzená při objednávce pobytu.V případě jejich porušení má zákazník právo na reklamaci. 

Objednávka pobytu 

Ubytovatel se zavazuje uvádět jím obsazené termíny v tabulce termínů prostřednictvím administrace na www.zars.cz (s použitím svého uživatelského jména a hesla). Své obsazené termíny může také nahlašovat telefonicky nebo e-mailem na info@zars.cz . Ubytovatel má právo kdykoliv si obsadit v tabulce termínů dosud volný termín pro svou potřebu.

Zákazník může rezervovat volný termín na webu ZARS. Po obdržení rezervace ověřuje ZARS u ubytovatele telefonicky nebo e-mailem volnost termínu. Ubytovatel se zavazuje reagovat neprodleně na telefonické nebo e-mailové ověření rezervace ze strany ZARS v zájmu co nejrychlejšího vyřízení objednávky. Po ověření termínu rezervace u ubytovatele zašle ZARS zákazníkovi potvrzení rezervace pobytu spolu s výzvou k uhrazení pobytu a ubytovateli zašle e-mailem závaznou objednávku pobytu. Ubytovatel zašle obratem potvrzení objednávky do ZARS na info@zars.cz. Potvrzením objednávky ubytovatel zároveň stvrzuje správnost a úplnost internetové prezentace svého objektu na www.zars.cz. 

Jestliže zákazník v termínu splatnosti (většinou do týdne od data potvrzení objednávky) neuhradí zálohu za pobyt, pobyt je zákazníkovi zrušen a následně ZARS pobyt zruší u ubytovatele. Ubytovatel potvrdí ZARS zrušení pobytu e-mailem na info@zars.cz. 

Cena ubytování 

Ubytovatel má pevně stanovené ceny za pronájem objektu pro každou sezónu zvlášť, není oprávněn tyto smluvní ceny v průběhu sezóny zvyšovat. Ceny může majitel ve své administraci měnit vždy před každou novou letní nebo zimní sezónou vyplněním návrhu ceníku. Majitel je vždy e-mailem informován, ve kterém období je možné ceny měnit a od kdy budou ceníky na novou sezónu uzamčeny. V případě, že majitel nenahlásí nové ceny, automaticky zůstávají v platnosti ceny uvedené v ceníku na příslušné období předchozího roku. V průběhu sezóny je možné do ZARS zasílat e-mailem slevy nebo akční nabídky a ZARS je ihned zveřejňuje. Chaty a chalupy zařazené do akční nabídky se zobrazují na portále na první straně a mají lepší vytíženost. 

Platba za pobyt, storno pobytu 

1. Úhradu za pobyt provádí zákazník prostřednictvím ZARS. Při objednání služeb ve lhůtě kratší než 50 dnů před nástupem se platí celá částka za služby najednou. Ve lhůtě delší než 50 dnů před nástupem lze platbu rozdělit na dvě stejné části tak, aby první část byla uhrazena do týdne po potvrzení objednávky a druhá část nejpozději 40 dnů před nástupem. 

ZARS zašle cenu za pobyt majiteli objektu převodem na jeho bankovní účet čtyři týdny před zahájením pobytu. U pobytů sjednaných na poslední chvíli provede ZARS platbu majiteli objektu ihned po uhrazení celé částky za pobyt zákazníkem. 

2. V případě stornování pobytu ze strany zákazníka před nástupem na pobyt mu ZARS účtuje storno poplatek. Pokud již majitel objektu obdržel platbu od ZARS za pobyt a tento je následně stornován, je majitel objektu povinen poslat do tří dnů od oznámení na účet ZARS částku ve výši dle následujících podmínek : 

  1. pokud zákazník pobyt u ZARS zruší 40 - 11 dní před nástupem, zašle majitel objektu do ZARS 50 % z částky, kterou již od ZARS obdržel 
  2. 10 - 4 dny ..... 20 % 
  3. 3 dny a méně ..... majitel objektu si celou částku za pobyt ponechá

Podmínky ubytování 

ZARS sjednává se svými zákazníky zpravidla týdenní a delší pobyty. Nástup zákazníků na pobyt je zpravidla v sobotu od 15.00 do 16.00 hodin. U kratších než týdenních pobytů je čas zahájení a ukončení pobytu stanoven dle dohody ZARS s ubytovatelem. 

Zákazník obdrží od ZARS kontakt na ubytovatele s doporučením kontaktovat ubytovatele pro upřesnění informací ohledně příjezdu, vybavení ubytování apod. 

Ubytovatel čeká v ubytovacín zařízení nebo na předem dohodnutém místě, odevzdá klíče od zařízení a při předání řádně seznámí zákazníka s vybavením ubytování. Zákazník se při nástupu na pobyt prokáže ubytovateli poukazem k pobytu vystaveným v ZARS a uhradí ubytovateli hotově doplatek částky za pobyt. 

V případě nástupu na pobyt ve vyšším počtu osob, než je uvedeno v poukazu, má ubytovatel právo neubytovat osobu neuvedenou v poukazu. Ubytovatel má rovněž právo odmítnout účast domácího zvířete, pokud není jeho pobyt v objektu povolen. Zdarma bez nároku na služby je možno ubytovat i nad kapacitu objektu jedno dítě do 3 let. Ubytovatel má právo vyžádat si od zákazníka při nástupu na ubytování vratnou kauci pro případ poškození nebo zcizení zařízení objektu. Pobyt zákazníků v objektu se řídí výhradně pokyny ubytovatele, jemuž je zákazník odpovědný i za případné škody. 

Ukončení pobytu je obvykle v sobotu do 10.00 hodin, kdy se ubytovatel dostaví k převzetí objektu. Zákazník je povinen předat objekt s provedeným základním úklidem. Ubytovatel při odchodu zákazníků zkontroluje stav svého ubytovacího zařízení a v případě zjištění škody vyřeší její náhradu se zákazníkem přímo na místě. Pokud je vše v pořádku, vrací se zákazníkovi složená kauce v plné výši. Při předání objektu proběhne platba poplatků hrazených na místě, se kterými byl zákazník předem seznámen (el.energie, poplatek MěÚ apod). Ubytovatel nemá nárok od zákazníka vybírat doplatky na místě neuvedené v ceníku na webové prezentaci ZARS. 

Spokojenost zákazníků, reklamace služeb 

Firmě ZARS velmi záleží na spokojenosti zákazníků, proto ZARS udržuje se zákazníky zpětnou vazbu. Zákazník je po pobytu e-mailem nebo telefonicky kontaktován, aby sdělil své názory a připomínky k nabízeným službám a kvalitě ubytovacího zařízení. Tyto názory a připomínky jsou pro nás nejcennějším zdrojem podnětů pro další zlepšení služeb. Pokud se u některého ubytovacího zařízení opakovaně projevuje nespokojenost zákazníků se službami, je takové zařízení z naší nabídky vyřazeno. Naopak ubytování s větším počtem kladných ohlasů je zařazováno na první stranu portálu ZARS. 

Zákazník má právo na reklamaci, pokud objednané služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě. Zákazník je povinen zjištěné nedostatky a závady neprodleně oznámit ubytovateli nebo pověřené osobě, aby mohla být učiněna jejich náprava. Pokud se nedostatky a závady opravňující zákazníka k reklamaci nepodaří neprodleně odstranit, uplatňuje zákazník nároky vůči ubytovateli přímo na místě. Reklamace ze strany zákazníků ubytovatel prošetří a při oprávněné reklamaci se postará o odškodnění zákazníka (kupříkladu formou slevy) a o nápravu do budoucna.

Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu v souladu s existujícími normami, za vybavenost objektu a šíři nabízených služeb prezentovaných na portále zars.cz. Ubytovatel v plné výši zodpovídá za finanční škody, které vzniknou ZARS z důvodu porušení povinností ze strany ubytovatele. Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u CA ZARS. 

V případě vzniku nepředvídatelných událostí, živelných katastrof apod., které by bezprostředně bránily využití jinak bezvadně připraveného ubytování (např. zaplavení blízkého okolí, neprůjezdná cesta k objektu bez možnosti náhradního příjezdu aj.), má se za to, že služby nemohou být poskytnuty a v takovém případě vrací ubytovatel zákazníkovi celou již zaplacenou částku za pobyt.

Zrušení pobytu ubytovatelem 

V případě zrušení závazné objednávky ze strany ubytovatele je ubytovatel povinen do 7 dní ode dne jejího zrušení zaslat ZARS celou obdrženou zálohu na ubytování. V případě bezdůvodného zrušení ubytování ubytovatelem bere tento odpovědnost za vzniklé škody na straně ZARS a zákazníka. V případě nutnosti zrušení pobytu z “vyšší moci” se ubytovatel zavazuje vyvinout maximální úsilí na minimalizování škod a ztrát. 

Trvání spolupráce 

Kterákoliv ze spolupracujících stran je oprávněna spolupráci kdykoliv ukončit, musí však o tom druhou stranu písemně informovat. V případě ukončení spolupráce trvají povinnosti obou stran týkající se již dohodnutých pobytů.