Oblíbené chaty (0)

Džbán a Podřipsko

Džbán

Oblast Džbán, ZARS - chaty-chalupy-dovolená-ubytováníCelé území džbánu je jádrem stejnojmenného přírodního parku. Rozkládá se zhruba mezi městy Louny, Rakovník a Kladno (větší řeky Ohře, |Berounka, Vltava). Území tvoří dvě základní jednotky - Ročovská vrchovina a Řevničovská pahorkatina. Ročovská vrchovina s málo porušenou krásnou přírodní krajinou v odlehlé poloze stranou městských sídel i hlavních komunikací je ideální oblastí pro turistiku i ubytování na chatách a chalupách při pobytech na dovolené i při odpočinku ve dnech volna i při dovolené s dětmi. Vesnická sídla, kde jsou hlavně umístěny chaty a chalupy v naší nabídce, byla zakládána v minulosti v dolních částech údolí, kde půdy na zvětralinách permských usazených hornin a klimatické podmínky umožnily pěstování kvalitního chmele na charakteristické načervenalé půdě. V okolí Nového Strašecí se udržel rozsáhlejší zbytek opukové plošiny. Opuka byla v řadě míst těžena v lomech jako stavební kámen. Při horním toku Loděnice vznikla výrazná Třtická kotlina s četnými rybníky, využívanými hodně v létě při letní dovolené, z nich zejména Bucký rybník, nedaleko nehož je rozsáhlá zástavba chat a chalup. Severní část této turistické oblasti, která je téměř bez lesů, zaujímají široká sníženina Ohře a rovina pod bájnou horou Říp. Jižní část oblasti - vrchovina Džbán a Kladensko - je lesnatější a je rozčleněna hlubokými údolími potoků. Tato oblast patří také k památným místům českých dějin. Kromě legendy o praotci Čechovi se ke zdejšímu kraji váže také pověst o setkání knížete Oldřicha a BoženyŽatec, Louny i Slaný jsou sídla, velmi úzce spjatá s jednou z nejslavnějších kapitol českých dějin - dobou husitského hnutí. Byly v 15. století zakládajícími městy severočeského husitského svazu. K moderním dějinám se vztahují pietní místa v Lidicích, obci vypálené německými okupanty a vojenská pevnost se židovským ghettem Terezín. Z dalších památek kraje jistě zaujme i klášter v Doksanech, zřícenina hradu Hazmburk či zámky Veltrusy a Nelahozeves.

Říp

Hora Říp, oblast Džbán a Podřipsko, ZARS - chaty-chalupy-dovolená-ubytováníPři pobytu na chatě nebo chalupě v této oblasti byste si neměli nechat výlet na Říp ujít. Dominanta zdejšího kraje (459 m.n.m.) doslova vybízí k výletům. Je to výrazná, zdaleka viditelná čedičová kupa třetihorního stáří, 5 km JV od Roudnice nad Labem. Zajímavostí je nestálost magnetické střelky kompasu v blízkosti kopce, jejnž obsahuje přírodní minerál magnetit, způsobuící tuto anomálii.Říp je pro český národ horou nejpamátnější. Podle dávné pověsti vystoupil na tuto horu vůdce praotec Čech po příchodu slovanského kmene Čechů do země. Dnes místo patří mezi základní symboly české státnosti a i dnes se konají na horu Říp pouti a slavnosti okolo svátku sv.Jiří. Z Řípu pochází také první základní kámen Národního divadla v Praze. Hora Říp však přitahovala pozornost okolních obyvatel již v dobách podstatně starších, o čemž svědčí archeologické nálezy z mladší či pozdní doby kamenné nebo doby bronzové. Na samém vrcholu v nadmořské výšce 456 metrů stojí románská rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha. K původní románské rotundě dal r. 1126 kníže Soběslav I. přistavět válcovou věž rotundu vysvětit na paměť svého vítězství nad německým králem Lotharem III. Saským, jehož vojska vtrhla do Čech. Vznik hory samotné není dosud spolehlivě objasněn. Existují v podstatě dvě teorie. Podle starších názorů vznikl Říp jako sopečná kupa ve třetihorách výlevem, či vytlačením magmatu. Dle novější teorie geologa K.Žebery, byl Říp vysokou strmou několik set metrů vysokou  homolí, chrlící lávu a popel, obklopen rozsáhlým tzv Ládevským třetihorním jezerem. Teprve pozdějším zvětráváním již nečinné sopky došlo k jejímu snížení a zaoblení. Na vrcholové plošince je kromě známé kaple také turistická chata s restaurací. Výhled není z vrcholu obklopeného vzrostlými stromy, ale ze tří vyhlídkových skalek roztroušených po obvodu - Pražská vyhlídka (na J), Roudnická vyhlídka (na S), Mělnická vyhlídka (na V).Zpět na oblasti Počet objektů v lokalitě: 0

Výber objektů v lokalitě

Nalezeno chat a chalup.

Pokud si nechcete prohlédnout všechny zobrazené objekty, můžete zadat další kritéria v tomto výběru: